Voorlichtingen en presentaties

Onze werkthema’s staan centraal in elke voorlichting en presentatie: slachtoffers, daders, schuld en schaamte, herstel en herstelbemiddeling.

Voorlichting op locatie

Algemene voorlichting

Organisaties die werken met (één van) onze doelgroepen, kunnen voor hun medewerkers een kosteloze voorlichting aanvragen. Getrainde bemiddelaars vertellen graag meer over hun werkervaringen, het nut van onze werkwijze en hun functie.

Meedenkmeeting

Een actieve bijeenkomst waarin Perspectief meedenkt met de thema’s slachtoffers, daders, schuld/schaamte en herstel. De inhoud is maatwerk en stellen we in overleg vast.

Interactieve presentatie

Voor congressen, seminars en bijeenkomsten maken wij in overleg een (interactieve) presentatie. Speciaal om grotere groep mensen in korte tijd kennis laten maken met onze werkthema’s.

Speciaal voor daders/slachtoffers

Wij geven ook voorlichting aan slachtoffers en daders/verdachten, bijvoorbeeld aan lotgenotengroepen of groepen die in detentie zijn.

Aanvragen

We bespreken graag jouw wensen: neem contact op met onze communicatieadviseur.
Telefoon: 030 - 234 0045
E-mail: communicatie@perspectiefherstelbemiddeling.nl

Folders en posters

De volgende folders kunnen professionals en hulpverleners uitdelen aan of verspreiden onder hun clïënten:

De folders kunnen via de link worden gedownload en via mail worden gedeeld of op websites of intranet worden geplaatst. De folders zijn bovendien gratis te bestellen; vermeld in je mail om welke folder het gaat, het gewenste aantal en het verzendadres.

Verder kunnen wij de volgende folder op maat maken en toesturen:

  • Herstelbemiddeling na een medisch incident

Tot slot is er een folder voor professionals over herstelbemiddeling, onze organisatie en ons aanbod van voorlichtingen en presentaties. 

Naast folders zijn er ook 2 verschillende posters beschikbaar: een poster voor daderorganisaties en een voor slachtofferorganisaties. Ook de posters zijn gratis te bestellen. Stuur ons een mail met de gewenste poster, het aantal en het verzendadres. 

Infographics

Tips voor professionals

Tips en signalen

Speciaal voor professionals die werken met betrokkenen bij een delict of verkeersongeval maakten we een infographic met tips om herstelbemiddeling met een cliënt bespreekbaar te maken.

Download het overzicht hier.

Infographic Herstelbemiddeling voor gedetineerden

Gedetineerden

In samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) maakten we een speciale infographic over herstelbemiddeling voor gedetineerden, met op één zijde illustraties en op de andere zijde tekstuele uitleg. 

Download deze infographic.