Jaarverslag

Elk jaar brengt Perspectief Herstelbemiddeling een jaarverslag uit met daarin de belangrijkste activiteiten, beleids- en organisatieontwikkelingen en een overzicht van de resultaten van herstelbemiddelingen.

Jaarlijks publiceert Perspectief Herstelbemiddeling in mei haar jaarverslag. Hieronder de tot nu toe verschenen verslagen. Heb je naar aanleiding van een jaarverslag vragen, neem dan contact met ons op

Jaarverslag 2019: Herstellen doe je samen 

Lees ons Jaarverslag 2019.

In 2019 bleef het aantal aanmeldingen voor herstelbemiddeling stabiel. Het aanmeldpunt ontving bijna 1550 aanmeldingen. Er waren meerdere verschuivingen te zien: 

 • Slachtoffers nemen vaker het initiatief
  Zo groeide het aandeel van slachtoffers in wie het initiatief neemt tot contact: 38% tegenover 62% vanuit verdachten, daders en veroorzakers. Slachtofferhulp Nederland meldde vorig jaar het meeste aan, gevolgd door de Raad voor de Kinderbescherming en de drie reclasseringsorganisaties.
   
 • Zedenzaken
  Ook was er een opmerkelijke stijging te zien van het aantal zedengerelateerde trajecten. Schommelde dit aantal de afgelopen tussen 5 – 7 procent van het totaal aantal aanmeldingen, vorig jaar was dit 11%. In deze zaken komt het ook vaker tot contact tussen partijen en is vaker sprake van direct contact, in de vorm van een gesprek. Lees ook het artikel in het NRC Handelsblad over het toegenomen aantal aanmeldingen.
   
 • Belevingsdag
  We staan ook nog stil bij onze eerste Belevingsdag die we in november, in de Internationale week van herstelrecht, organiseerden voor professionals van uiteenlopende netwerkpartners. Want: herstellen doe je samen! 

Lees hier ons Jaarverslag 2019: Herstellen doe je samen.

Of bekijk de factsheet met de belangrijkste cijfers van 2019.

Jaarverslag 2019 afbeelding