Leden Raad van Toezicht

L. Verbeek (Leen) - voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Commissaris van de Koning provincie Flevoland

Relevante nevenfuncties - ambtshalve:

 • Doyen van de Kring van commissarissen van de Koning
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
 • Voorzitter Algemeen bestuur Nazorgfonds
 • Voorzitter Nederlandse delegatie Congres van Lokale en Regionale overheden Raad van Europa
 • Voorzitter van de Monitoring Committee van de Raad van Europa
 • Voorzitter Raad van Toezicht Nationale Databank Wegverkeergegevens
 • Aandeelhouder van de Regionale ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

Relevante persoonlijke onbetaalde nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Nationale Databank Wegverkeersgegevens
 • Voorzitter Centrum Lokaal Bestuur van de PvdA
 • Mede-oprichter voorzitter International Tree Fund
 • Lid Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum
 • Lid Comité van Aanbeveling Respijthuis

mr. G.A. van van der Steur (Ard)

Hoofdfunctie:

 • Directeur Legaltree

Relevante bestuurs- en nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Holland Debate
 • Docent Universiteit Leiden
 • Vincent Moolenaar
   

drs. V.G. Moolenaar (Vincent)

Relevante bestuurs- en nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Deloitte Holding BV
 • Raad-plaatsvervanger in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam
 • Lid Raad van Advies European Leadership Platform
   

Th. M. Boeijen (Doreen)

Hoofdfunctie:

 • Algemeen directeur Van Herwijnen-Kreston

Relevante bestuurs- en nevenfuncties:

 • Bestuurslid Diabetes Vereniging Nederland
 • Lid Programmacommissie patiëntenorganisatiedag Flevum
 • Lid Raad van Advies bestuurdersnetwerk en boardroommatch
   

Dhr. ir. G.J. van Eck (Gert-Jan) - vice-voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Key Account Director Huawei technologies Benelux
 • Eigenaar  Spire - Advisory (interim management & executive coaching

Dhr. prof. dr. P.M.G. Emmelkamp (Paul)

Functies:

 • Research associate bij de Universiteit van Amsterdam
 • Klinisch psycholoog bij de HSKgroep
 • Voorzitter van de International Federation for Psychotherapy
 • Hoofdopleider a.i. GZ-opleiding Cure and Care
 • Lid wetenschappelijke Raad Advies Cure&Care Development
 • Hoofdredacteur Clinical Psychology & Psychotherapy
 • Lid Wetenschappelijke klankbordgroep Slachtofferhulp Nederland