Onze partners

 • Logo Reclassering Nederland
  Reclassering Nederland

  De reclassering geeft advies over een dader of verdachte aan het OM, de rechtbank of het gevangeniswezen, houdt toezicht en begeleidt bij werkstraffen.

 • SHN
  Slachtofferhulp Nederland

  Elk slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of ramp verdient de beste hulp. Jaarlijks helpen wij 200.000 slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis.

 • Logo Dienst Justitiele Inrichtingen
  Dienst Justitiële Inrichtingen

  De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. DJI is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en werkt op vele manieren met hen samen aan voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.

 • Logo Politie Nederland
  Politie

  De politie is een overheidsdienst belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, directe hulpverlening en het uitvoeren van aanhoudingen.

 • Logo Raad voor de Kinderbescherming
  Raad voor de Kinderbescherming

  Raad voor de Kinderbescherming: omdat een kind dat ernstige schade dreigt op te lopen recht heeft op een onafhankelijk advies.

 • Leger des Heils
  Leger des Heils

  De regering werkt hard aan het terugdringen van recidive. Leger des Heils Reclassering speelt daarin een sleutelrol. Ons doel als reclasseringsorganisatie is helder: de kans op recidive verminderen.

 • SVG Logo
  SVG Verslavingsreclassering

  De reclassering heeft als doel bij te dragen aan een veilige en humane samenleving. Centraal hierin staan het zo veel mogelijk voorkómen van nieuw delict gedrag door in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen in criminele carrières en door reclasseringscliënten een nieuw perspectief te bieden op een zinvol bestaan. 

 • logo restorative justice
  Restorative Justice Nederland

  De stichting Restorative Justice Nederland (RJN) is het innovatie- opleidings- en kenniscentrum voor herstelrecht en herstelgericht werken. Zij richt zich op het strafrecht en op andere gebieden waar herstelgericht werken meerwaarde heeft. RJN onderhoudt daartoe nationaal en internationaal een breed netwerk.