Aanmelden

Wij verzoeken u om zoveel mogelijk van de onderstaande gevraagde gegevens in te vullen. Het veld met een sterretje is vereist om de aanvraag te verwerken. Indien gegevens onbekend zijn, kunt u het veld open laten. Na verzending ontvangt u een e-mail met de bevestiging van de verstrekte gegevens.

Betrokkenen
Delictgegevens
  1. Onder 'dader' wordt ook 'verdachte' verstaan. Indien u niet de dader, veroorzaker, nabestaande of het slachtoffer zelf bent kies dan de partij waarmee u betrokken bent.
  2. Vul een beknopte omschrijving van het delict in

  3. Het nummer moet 10 cijfers bevatten inclusief de eventuele eerste 0


InitiatiefnemerAndere partij  1. Toelichting (bijv. de gegevens van het slachtoffer of de dader als u zelf een familielid of getuige bent, of u de andere partij kent en of u daar al contact mee heeft gehad)