Zes stappen

Herstelbemiddeling wordt vanaf de aanmelding tot en met het daadwerkelijke contact begeleid door bemiddelaars van Perspectief Herstelbemiddeling.

Onze professionele bemiddelaars gaan samen met de betrokkenen aan de slag om het contact goed voor te bereiden. Deelname is voor beide partijen vrijwillig en de gesprekken zijn vertrouwelijk. De bemiddelaar is neutraal en stelt de wensen en behoefte van beide partijen centraal. 

Naast een bemiddelingsgesprek, kunt u ook kiezen voor een briefwisseling of een pendelbemiddeling. De bemiddelaar brengt dan boodschappen heen en weer. Een andere mogelijkheid is een bemiddeling via videoboodschap(pen). Lees hier meer over.

In enkele gevallen wordt gekozen voor een groepsherstelbijeenkomst waarbij de sociale kring van het slachtoffer en de dader worden betrokken. De bemiddelaar bespreekt met u en de andere partij welke vorm wenselijk en passend is.

De bemiddeling kan op elk gewenst moment plaatsvinden.

Infographic

Klik hier voor een overzichtelijke infographic, waarin de verschillende fasen van een bemiddelingstraject in een oogopslag te zien zijn.

Of leest u hieronder verder.

Stappen

De volgende stappen worden bij een bemiddeling doorlopen.

1 Aanmelding

Zowel slachtoffers als daders kunnen zich voor slachtoffer-daderbemiddeling aanmelden. Indien gewenst, kunt u voor meer informatie contact opnemen met het aanmeldpunt op het hoofdkantoor via telefoonnummer 030 - 234 00 45 of via het sturen van een mail. U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden via het aanmeldformulier op deze website. Ook hulpverleners of begeleiders van slachtoffers en daders kunnen namens hen een aanmelding verzorgen. Lees vooraf de uitleg over de aanmelding.

2 Intakegesprek

Na de aanmelding neemt een bemiddelaar van Perspectief Herstelbemiddeling contact op met de aanmeldende partij en maakt een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om samen met de bemiddelaar de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van een contact met de andere partij nader te onderzoeken.

3 Contact met de andere partij

Na het intakegesprek, gaat de bemiddelaar contact leggen met de andere partij. Meestal wordt eerst schriftelijk contact gezocht waarna telefonisch contact volgt. Als de andere partij op de uitnodiging ingaat, voert de bemiddelaar ook met hem of haar een (telefonisch) intakegesprek.

4 Voorbereiding op het contact

De bemiddelaar voert vervolgens met beide partijen een voorbereidingsgesprek waarop uitgebreid ingegaan wordt op de verwachtingen van het contact, inhoud van het contact (brief of gesprek) en de wijze waarop dit zal plaatsvinden.

5 Contact zelf

Dit is afhankelijk van de gekozen vorm. Een gesprek vindt op een met partijen overeengekomen tijdstip en (bij voorkeur) neutrale locatie plaats. De bemiddelaar zal het gesprek begeleiden en rekening houden met de wensen en behoefte die vooraf zijn besproken. Bij een briefwisseling stelt het slachtoffer of de dader zelf de brief op en bezorgt de bemiddelaar deze bij de andere partij die op zijn of haar beurt hetzelfde doet. Hierna vindt altijd nog een terugkoppeling plaats. Als beíde partijen dat wensen en de bemiddeling is afgerond vóór een eventele zitting, is het mogelijk justitie te informeren over de uitkomst van de bemiddeling.

6 Afsluiting

In de meeste gevallen is één gesprek voldoende en eindigt daarmee de bemiddeling. Indien slachtoffer of dader behoefte heeft aan verdere (na)zorg kan hij/zij terecht bij de daarvoor aangewezen hulpverlenende en begeleidende instanties. Volg deze link als u zich direct wilt aanmelden.