Communicatiemateriaal

Om de bekendheid van herstelbemiddeling te verhogen en verwijzers te helpen bij het informeren van cliënten, biedt Perspectief diverse communicatiematerialen ter ondersteuning. Lees verder over het beschikbare materiaal en hoe deze bij ons kunnen worden aangevraagd.

Naast deze website beschikt Perspectief Herstelbemiddeling over folders en posters voor doelgroepen voor herstelbemidddeling. Daarnaast verzorgt Perspectief voorlichtingen aan professionals over de werkwijze van herstelbemiddeling.

Folders

De volgende folders kunnen professionals en hulpverleners uitdelen aan of verspreiden onder hun clïënten:

De folders kunnen via de link worden gedownload en via mail worden gedeeld of op websites of intranet worden geplaatst. De folders zijn bovendien gratis te bestellen; vermeld in uw mail om welke folder het gaat, het gewenste aantal en het verzendadres.

Verder kunnen wij de volgende folder op maat maken en toesturen:

  • Herstelbemiddeling na een medisch incident

Tot slot is er een folder voor professionals over herstelbemiddeling, onze organisatie en ons aanbod van voorlichtingen en presentaties. 

Posters

Perspectief Herstelbemiddeling heeft ook posters beschikbaar om bij slachtoffers en daders interesse te wekken in herstelbemiddeling. Organisaties die met één of beiden doelgroepen werken, kunnen deze posters (A2 formaat) gratis bestellen. Geef daarbij het gewenste aantal, het verzendadres en de gewenste doelgroep aan: dader of slachtoffer.

Article image 

Article image 

Voorlichtingen aan professionals

Organisaties die werken met een van onze doelgroepen (slachtoffers, daders, veroorzakers, zorgverleners en/of patïënten) kunnen een voorlichting aanvragen bij het landelijk kantoor van Perspectief Herstelbemiddeling. Deze voorlichtingen worden gegeven door bemiddelaars die aan de hand van voorbeelden, beeldmateriaal en oefeningen uitleg geven over het nut en de werkwijze van herstelbemiddeling. De voorlichting wordt bij voorkeur gegeven aan personeel dat direct met een van de doelgroepen werkt.

Verder kan Perspectief Herstelbemiddeling presentaties of workshops geven op symposia, congressen of andere contactdagen die gerelateerd zijn aan het thema. Neem voor meer informatie contact op met Perspectief Herstelbemiddeling (tel: 030-2340045).

Lees meer over ons aanbod voorlichtingen en presentaties

Voorlichtingen aan doelgroepen

Indien gewenst kan Perspectief Herstelbemiddeling ook voorlichting geven over het nut en de werkwijze van herstelbemiddeling aan doelgroepen zoals lotgenotengroepen of groepen in detentie. Een bemiddelaar zal aan de hand van voorbeelden, beeldmateriaal en oefeningen uitleg geven. Dit alles gebeurt in zorgvuldig overleg en op maat.

Algemene voorlichtingen

Perspectief Herstelbemiddeling krijgt regelmatig vragen van mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van bemiddelaar en van ketenpartners en studenten met interesse in herstelrecht. Om tegemoet te komen aan deze behoefte, organiseren wij regelmatig algemene voorlichtingen op het landelijk kantoor in Utrecht. Tijdens deze voorlichting wordt uitleg gegeven over ons werkproces, over de functie van bemiddelaar en kunnen aanwezigen vragen stellen. Aanmelding vooraf is vereist met vermelding van contactgegevens en uw motivatie om de voorlichting bij te willen wonen.

De eerstvolgende voorlichting is op dinsdag 9 oktober 2018 in Utrecht.  

Persvoorlichting

Media kunnen met vragen contact opnemen met onze persvoorlichter via telefoonnummer 030-2340045.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuws over herstelbemiddeling, mediation in strafzaken en onze organisatie? Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.