Na seksueel misbruik

Bent u betrokken (geweest) bij seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik? Of kent u iemand die hierbij betrokken was? Lees dan verder hoe herstelbemiddeling werkt en kan bijdragen aan herstel.

Bemiddeling na seksueel misbruik is er voor slachtoffers en daders. Zij kunnen zowel bekenden van elkaar als onbekenden zijn. Ieder van hen kan de bemiddeling starten. Ook kan er bemiddeld worden wanneer het misbruik in het verleden heeft plaatsgevonden. Een belangrijk kenmerk van herstelbemiddeling is dat de betrokkenen via een bemiddelaar met elkaar in contact komen en zo een stap zetten in hun herstel. Na de aanmelding spreekt de bemiddelaar eerst met de aanmeldende partij. Daarna wordt de andere partij benaderd. Een professionele bemiddelaar van Perspectief begeleidt het contact, en bereidt dit zorgvuldig en afzonderlijk met elke deelnemer voor.

Is dit iets voor mij?

Vaak hebben slachtoffers vragen. Bijvoorbeeld waarom het misbruik heeft plaatsgevonden. Slachtoffers kunnen vertellen wat dit met hen heeft gedaan en wat de gevolgen waren. Herstelbemiddeling kan rust geven. Voor daders/plegers kan de bemiddeling helpen om spijt te tonen en om te gaan met eventuele schuldgevoelens. Indien de deelnemers elkaar kennen, kunnen ook afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over omgangsvormen en om herhaling te voorkomen.

Contactvormen

De deelnemers kunnen op verschillende manieren contact hebben:
• Een gezamenlijk gesprek. De bemiddelaar bereidt dit gesprek met beiden voor en begeleidt  het gesprek.
• Een briefwisseling. De bemiddelaar ondersteunt de deelnemers daarbij.
• Een pendelbemiddeling. De bemiddelaar brengt vragen en reacties tussen beide partijen over en weer. De deelnemers ontmoeten elkaar niet. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van videoboodschappen die de bemiddelaar opneemt.

Goed om te weten

Een bemiddeling is altijd vrijwillig en de gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. De bemiddelaar is neutraal en stelt de wensen en behoefte van beide partijen centraal. De bemiddeling kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Een bemiddeling na seksueel misbruik kan zowel voor, tijdens als na een eventueel strafproces plaatsvinden. Als de bemiddeling gestart is, kan deze op verzoek van een van de deelnemers op elk moment worden gestopt.

Misbruik in het verleden
Wanneer het misbruik in het verleden heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in een jeugdinstelling, sportvereniging of door iemand van de Rooms Katholieke Kerk, zal Perspectief nagaan of de pleger benaderd kan worden. Indien dit niet het geval is, bijvoorbeeld door overlijden, wordt gekeken of er een vertegenwoordiger van de instelling is die antwoord op vragen en/of erkenning kan bieden. Lees verder welke stappen tijdens een bemiddeling worden doorlopen.

Aanmelding

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze site. Slachtoffers en daders kunnen zichzelf op elk gewenst moment aanmelden. Zij kunnen dit ook laten doen door een hulpverlener of andere professional met wie zij al in contact zijn. Voor slachtoffers kan dit bijvoorbeeld een medewerker van Slachtofferhulp Nederland zijn. Voor daders kan dit bijvoorbeeld een begeleider van de reclassering zijn. De bemiddelingen zijn gratis.

“Wat er is gebeurd, kun je niet veranderen. Wel de manier waarop je ernaar kijkt en wat je ermee doet.”

Lees meer: Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport