Nieuwe folder: Na seksueel misbruik

19-12-2017

De afgelopen periode nam bij Perspectief de vraag naar bemiddeling na seksueel misbruik toe. Om mensen beter te informeren over bemiddeling na seksueel misbruik, hebben wij een speciale voorlichtingsfolder over dit onderwerp ontwikkeld.

Bekijk de folder.

In de afgelopen jaren heeft Perspectief honderden zaken van seksueel misbruik begeleid. Vorig jaar werden bijna 100 zedenzaken aangemeld, waaronder aanranding, verkrachting, incest en ontucht met minderjarigen. Ook heeft de organisatie inmiddels de eerste zaken van misbruik in de sport begeleid. Eerder bemiddelde Perspectief al in zaken naar aanleiding van de commissie Deetman (rooms-katholieke kerk) en commissie Samson (jeugdzorg), en is de organisatie ook in contact met commissie De Winter (jeugdzorg).

Een bemiddelaar die een flink aantal Deetman-zaken begeleidde:
“De meeste slachtoffers in deze zaken hebben nooit hun verhaal kunnen vertellen of werden niet geloofd. Ook was er angst voor repercussie. Veel slachtoffers hadden het gevoel gevangen te zitten, wat als heel belastend werd ervaren. Dat er nu iemand naar ze luisterde en oprecht haar of zijn medeleven toonde, was heel belangrijk. De erkenning van het misbruik, waar mogelijk, en van de pijn die hun leven op allerlei manieren negatief hadden beïnvloed, deed veel slachtoffers goed. Dat was een absolute meerwaarde van de bemiddeling.”

Verwerking
De gevolgen van seksueel misbruik, kort of langer geleden, zijn vaak zeer ingrijpend. Bij misbruik in het verleden waren veel slachtoffers nog jong toen het gebeurde. Vaak hebben zij nooit over het misbruik gesproken. Herstelbemiddeling kan helpen bij verdere verwerking. Ook als het misbruik meer recentelijk heeft plaatsgehad. Lees hier meer over  hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat.

Communicatiemateriaal
Om de bekendheid van herstelbemiddeling te verhogen en verwijzers te helpen bij het informeren van cliënten, biedt Perspectief diverse communicatiematerialen ter ondersteuning. Lees verder over het beschikbare materiaal en hoe deze bij ons kunnen worden aangevraagd.

Article image